Oproep voor de Algemene Leden Vergadering

Oop donderdag 25 mei, van 19.30 – 21.00 (in het Harspit) zal het bestuur van de ECTT in de ALV een toelichting geven op de activiteiten van afgelopen jaar, de voortgang van het project Zonnepanelen Harspit, deelname middels participaties, en met de leden in gesprek willen gaan over aanvullende activiteiten die komend jaar op de agenda zouden moeten komen. En we zijn van plan een update te geven van de enquete Doarpsvisie. Tevens zijn we op zoek naar een nieuwe penningmeester. Gerben Visser is aftredend bestuurslid en niet herkiesbaar. Wie wil deelnemen in deze actieve club? Meld je bij de voorzitter (Koos Oosterhaven, 06 515 09 6532 of via de website). Zie de bijlage voor de agenda.
De leden krijgen de agenda spoedig thuisgestuurd en een week van te voren ook de bijbehorende stukken.

We hopen op een grote opkomst!

Meer nieuws