ECTT zoekt een nieuwe penningmeester

Door het aftreden, volgens aftreedschema, van onze penningmeester Gerben Visser is er ruimte en behoefte aan een nieuw bestuurslid, bij voorkeur iemand met financiele belangstelling. Wie wil ons helpen? Wie vindt het belangrijk om een energie neutrale toekomst na te streven? En wil daarbij het huidige bestuur helpen? Koudwatervrees? Kom dan in ieder geval naar de ALV van 25 mei a.s. om eens te kijken welke werkzaamheden het behelst. Doe mee aan de energietransitie en zet je in voor een duurzame toekomst van TopenTwel.

Meld je dan bij de voorzitter of bij een van de andere bestuursleden.

Koos Oosterhaven, voorzitter (06 515 09 532).

Meer nieuws