Over ons

Energiecoöperatie Top & twel

 • Werft klanten voor levering van duurzame energie door Energie VanOns.
 • Stimulering duurzame energieopwekking.
 • Energiebesparing o.a. door isolatie van woningen.
 • Zoveel mogelijk samenwerking met regionale bedrijven.
 • Bewustwording creëren van ons energieverbruik.

Wie zijn wij

Energiecoöperatie Top & Twel is een coöperatieve vereniging opgericht op 11 mei 2020. Wij willen samen eigen, duurzame en betaalbare energie realiseren.

Bestuursleden

 • Koos Oosterhaven – voorzitter
 • Jos Oosterkamp – algemeen bestuurslid
 • Corrie Dam – secretaris

Waarom ectt

Door zelf energie te regelen hebben de leden van Energiecoöperatie Top & Twel invloed op een duurzame herkomst van energie en hun eigen energierekening.

Leden bepalen zelf welke energiebronnen gebruikt worden en hoe de winst wordt ingezet om de eigen leefomgeving te verbeteren. Jaarlijks vloeien er miljoenen euro’s uit de regio voor gas en elektriciteit. Door regionaal energie op te wekken blijven die miljoenen behouden voor de eigen regio. Dit bevordert een goede leefbaarheid en het stimuleert de lokale werkgelegenheid. Door besparings- en bewustzijnsacties verbruiken klanten van Energiecoöperatie Top & Twel zo min mogelijk energie. Zij houden dus geld over.

De voordelen op een rijtje:

 • Overgang van grijze naar groene energie
 • Zelfvoorzienendheid in de regio, goed voor de werkgelegenheid
 • Duurzame energie tegen een fatsoenlijke prijs
 • Invloed op de winstbesteding van het energiebedrijf
 • Ontzorging door de collectieve aanschaf van bijvoorbeeld zonnepanelen
 • Besparing op de energierekening

 

Wij voorzien Top en Twel van eigen, duurzame en betaalbare energie, voor nu en in de toekomst.

Energiecoöperatie Top & Twel bereikt haar doelstellingen door een eigen energiecoöperatie waarvan inwoners, verenigingen, bedrijven en instellingen uit Top en Twel lid kunnen worden.

 • De leden bepalen samen het beleid van Energiecoöperatie Top & Twel.
 • Energiecoöperatie Top & Twel verbindt leveranciers en gebruikers van energie door het gebruik van duurzame en waar mogelijk lokale energie te realiseren.
 • Energiecoöperatie Top & Twel start en ondersteunt initiatieven, projecten en investeringen die bijdragen aan duurzame energievoorziening in Top en Twel.
 • Energiecoöperatie Top & Twel vervult een adviserende rol op het gebied van duurzaam en efficiënt energiegebruik.

 

Top en Twel energieneutraal door:

 • De energie-efficiency van woningen, bedrijfspanden en openbare gebouwen verbeteren.
 • Een of meer bronnen van duurzame energie realiseren, verwerven en exploiteren.
 • Informatie aanbieden ten behoeve van een doelmatig, efficiënt en duurzaam energiegebruik.
 • Duurzame energie via Energie VanOns inkopen, leveren en verkopen.
 • Samenwerking bevorderen tussen de leden onderling en tussen marktpartijen, gericht op het bereiken van onze doelstellingen.