Zonnedak It Harspit

Een collectief zonnedak in oppenhuizen

Aan de P. Walmastrjitte 8A (8625 HE) te Oppenhuizen gaat Energiecoöperatie Top & Twel (hierna ECTT) een zonnedak realiseren met in totaal ca. 240 zonnepanelen. Omwonenden uit Oppenhuizen en Uitwellingerga en omliggende dorpen kunnen meedoen in dit project en zo mee profiteren van de inkomsten van het zonnedak. Daarnaast wordt er zo een bijdrage geleverd aan een duurzame leefomgeving. 

De coöperatie heeft als wens meerdere projecten te realiseren. Op dit moment is de coöperatie bezig haar eerste SCE-zonnedak te realiseren. De coöperatie is gericht op de verduurzaming van de leefomgeving.

Looptijd

De looptijd van het project bedraagt maximaal 16 jaar. De looptijd voor de deelnemers bedraagt maximaal 15 jaar. De coöperatie is gedurende deze looptijd eigenaar van de zonnepaneleninstallatie en mag gebruik maken van deze locatie. De zonnepaneleninstallatie zal na 16 jaar eigendom worden van de locatie eigenaar voor een symbolisch bedrag van €1,-

wie kunnen er meedoen en hoe werkt het?

Participeren

Participaties

Uitsluitend bewoners en/of huiseigenaren in onderstaande postcodegebied met een kleinverbruik aansluiting van maximaal 3x80A mogen deelnemen aan dit project.

Postcodes → 8601, 8604, 8605, 8606, 8607, 8624, 8625, 8626

Zie voor het gehele gebied de postcodekaart op de volgende pagina. Daarnaast kunnen ook verenigingen, bedrijven en instellingen die in het vastgestelde postcodegebied gevestigd zijn meedoen. Deelnemers uit Oppenhuizen en Uitwellingerga krijgen eerst de mogelijkheid om te participeren in het zonnedak. Daarna krijgen de deelnemers uit het omringende postcodegebied participaties toebedeeld.

Deelname aan de coöperatie kan met één of met meerdere zonparticipaties. Iedere participatie vertegenwoordigt een bedrag van €100,- dat wordt gefinancierd aan de coöperatie. Door aan het project mee te doen, ontvangen deelnemers de komende 15 jaar een jaarlijkse vergoeding van 3,5 procent over het ingelegde bedrag. Het ingelegde geld wordt middels annuïteitenaflossing in 15 jaar terugbetaald.

 

Alle benodigde informatie treft u in bijgaande documenten aan:

Informatiedocument Zonnedak It Harspit – Energiecoöperatie Top & Twel U.A.

Deelnameovereenkomst Energiecoöperatie Top & Twel U.A. Zonnedak It Harspit

Participatiereglement Energiecoöperatie Top & Twel U.A.

Beslisnotitie Project Zonnedak It Harspit 6 juni 2023

Door het invullen, ondertekenen en opsturen van de Deelnameovereenkomst Project Zonnedak It Harspit naar Energiecoöperatie Top & Twel U.A. .geeft u aan voor welk bedrag (in veelvouden van EUR 100,-) u wilt deelnemen/participeren. Ons e-mailadres is info@ectt.nl, of per post naar Douwestrjitte 7, 8625 JC  Oppenhuizen.

We hopen dat u net als wij gemotiveerd bent een bijdrage te willen en kunnen leveren aan het verduurzamen van Top & Twel door met ons deel te nemen aan dit mooie project.

 

 

 

Nieuws over zonnedak it harspit