Oproep voor de Algemene Leden Vergadering

Oop donderdag 25 mei, van 19.30 – 21.00 (in het Harspit) zal het bestuur van de ECTT in de ALV een toelichting geven op de activiteiten van afgelopen jaar, de voortgang van het project Zonnepanelen Harspit, deelname middels participaties, en met de leden in gesprek willen gaan over aanvullende activiteiten die komend jaar op de […]