Deelnameformulier voor participatie in Zonnedak It Harspit nu online!

Beste dorpsgenoten, Op pagina ‘Zonnedak It Harspit’ zijn alle benodigde documenten beschikbaar. Dat betekent dat u nu kunt participeren in het project ‘Zonnedak It Harspit’. Totaal hebben we EUR 100.000,- nodig (dat zijn 1.000 participaties van EUR 100,- per stuk). Begin augustus is er inmiddels voor EUR 42.000,- aan participaties toegezegd. Meldt u zich snel […]

Oproep voor de Algemene Leden Vergadering

Oop donderdag 25 mei, van 19.30 – 21.00 (in het Harspit) zal het bestuur van de ECTT in de ALV een toelichting geven op de activiteiten van afgelopen jaar, de voortgang van het project Zonnepanelen Harspit, deelname middels participaties, en met de leden in gesprek willen gaan over aanvullende activiteiten die komend jaar op de […]